תיבת טקסט: מנכ“ל ענת שכינזי-למברג 054-6979955
מנהל ייצור מיכה שכינזי 054-6622231
מייל cut-tech@zahav.net.il